There’s a bridge there somewhere.

Mike Skalnik @skalnik