Probably prettier in the day time.

Mike Skalnik @skalnik