Morgan Territory. A sandwich in two parts

Mike Skalnik @skalnik